politikanti-logo-mk

За тоа како македонското правораздавање е способно да ја соџвака и плукне секоја реформа во правосудството во земјава; за владејачкиот СДСМ кој веројатно е во најдлабоката сопствена криза во своето партиско постоење…

Politikanti.mk · Епизода 10