politikanti-logo-mk

За „корупцијата во најава“ околу изградбата на автопатиштата…
За „партијата во најава“ околу новите политички ангажмани на Никола Димитров…
За „безбеден град во одјава“ на начинот на кој проектот го спроведува МВР…

Politikanti.mk · Епизода 12