politikanti-logo-mk

За најзначајните избори во 2023 во Европа; за политичката атмосфера и длабоката поларизација во нашето и другите општества; за хаосот во Судскиот совет…

Politikanti.mk · Епизода 20