politikanti-logo-mk

🔴 ДОДЕКА ДРЖАВАТА ГЛЕДА НА ЗАПАД, ЦРКВАТА ГЛЕДА НА ИСТОК
(Разговор со новинарот Марјан Николовски)
🔴 ДИЈАГНОЗА: НАШЕТО ЗДРАВСТВО ИМА КАНЦЕР ВО ПОСЛЕДНА ФАЗА
(разговор со новинарката Мирослава Симоновска)