politikanti-logo-mk

За тоа како Американците ја преспаа последната деценија во Африка; за трите македонски години во НАТО; и за тоа дали политичкиот дијалог може да биде компензација за политичката глупост…

Politikanti.mk · Епизода 9